Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City ngày 22-10-2015

0
2527

Ruby 1 thi công tầng 23

Ruby 2, Ruby 3 đang thi công tầng 27

Ruby 4 tầng 22

Cập nhật tiến độ dự án Goldmark City ngày 24-8-2015